Ładowanie Wydarzenia

Towarzystwo Pomocy Młodzieży zaprasza na GRUPĘ ROZWOJU OSOBISTEGO „TERAZ JA”

Dla kogo jest grupa?

Do udziału zapraszamy osoby, które doświadczają trudności w dobrym postrzeganiu siebie, mają kłopot z pozytywnym myśleniem o świecie, przeżywają napięcie w relacji z innymi.

Jakie korzyści płyną z uczestnictwa w grupie?

  • Wzmocnienie poczucia wpływu oraz umiejętność podejmowania decyzji w oparciu o własne cele i wartości;
  • Poznanie zasad otwartej komunikacji interpersonalnej;
  • Wzmocnienie poczucia własnej wartości;
  • Rozpoznawanie i oddzielanie własnych potrzeb i emocji od potrzeb i emocji innych;
  • Nauka konstruktywnego radzenia sobie z trudnymi emocjami;
  • Praktyczne sposoby relaksacji i radzenia sobie z codziennym stresem
  • Nabycie umiejętności korzystania z własnych zasobów i mocnych stron;
  • Praktyczna nauka asertywnego radzenie sobie w relacjach z innymi;

Forma zajęć:

Cykl spotkań o charakterze wsparcia i rozwoju umiejętności społecznych prowadzonych w formie online, elementy psychoedukacji będą uzupełniane o ćwiczenia grupowe oraz prace indywidualne.

Prowadzące:

Agata Kołodziejczyk– psycholog, psychoterapeuta, trener

Anna Solarska-Gielec – psycholog, psychoterapeuta

Warunki uczestnictwa:

Osoby w wieku 18- 26 lat, zamieszkałe na terenie m.st. Warszawa.

Zgłoszenia mailowo zapisy@tpm.org.pl lub telefonicznie u osób prowadzących 601590032 lub 606356980. Udział w grupie będzie poprzedzony konsultacją w formie online.

Spotkania będą się odbywały we wtorki 18.00 -20.00, od listopada 2020 r. do kwietnia 2021 r.

Uczestnictwo w spotkaniach jest nieodpłatne, projekt „Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doznającym różnych form przemocy” jest współfinasowany ze środków m.st. Warszawy.

Oferta nieodpłatna współfinansowana w ramach programu Pomoc i wsparcie w kryzysie” – program wsparcia w i po kryzysie psychicznym dla młodzieży i jej rodziców ze środków: