Grupa wsparcia terapeutycznego

Gdzie: Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul. Nowolipki 2, Warszawa

Kiedy: Czwartek 16.00 – 18.00

Czas trwania: 6 miesięcy

Metody pracy: ćwiczenia w parach, mniejszych grupach i na forum, dyskusje

Prowadzące:

Renata Pijarowska – psychoterapeutka, trenerka umiejętności psychospołecznych, coach
Monika Gajdzik – psychoterapeutka, psychiatra

Udział w grupie jest bezpłatny.

Informacje i zapisy: www.tpm.org.pl
22 887 88 05, 508 350 320, zapisy@tpm.org.pl,

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

PFRON

 Aby zapisać się do grupy, przejdź do działu kontakt.

Top