“Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i poradnictwa rodzinnego skierowanych do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi”

W latach 2015 – 2018 w TPM realizujemy zadanie publiczne “Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i poradnictwa rodzinnego skierowanych do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi” dzięki współfinansowaniu przez m. st. Warszawa.
Zadanie adresowane jest do rodzin – mieszkańców m. st. Warszawy, w tym w szczególności z obszarów zalecanej szczególnej koncentracji działań w poszczególnych dzielnicach, w których członkiem rodziny jest młodzież od 15 r. ż. oraz rodzice młodzieży, którzy zgłaszają trudności opiekuńczo – wychowawcze związane z problemem uzależnienia / współuzależnienia w rodzinie.
Oferta skierowana jest do młodzieży w kryzysie emocjonalnym i trudnych sytuacjach życiowych i rodzinnych oraz rodziców w kwestii problemów opiekuńczo – wychowawczych
Jeśli:
masz 15 lat lub więcej
mieszkasz w Warszawie
znalazłeś/aś się w trudnej sytuacji życiowej i rodzinnej
przeżywasz kryzys emocjonalny
masz problemy rodzinne (m.in. problem alkoholowy, konflikty, zachowania przemocowe w rodzinie)
masz problemy w relacjach z rówieśnikami lub w związkach
nie radzisz sobie ze stresem i trudnymi uczuciami
masz trudności z akceptacją siebie, swojego wyglądu, swojej seksualności
masz niską samoocenę
lub
jesteś/cie rodzicem/ami młodego człowieka w wieku 15 lat i więcej
mieszkacie w Warszawie
niepokoi Was zachowanie Waszego dziecka
trudno się Wam z nim porozumieć
nie rozumiecie, co się z nim dzieje
macie trudności opiekuńczo – wychowawcze
macie problemy rodzinne (m.in.. problem alkoholowy, konflikty, zachowania przemocowe w rodzinie)

Skorzystajcie z działań psychologiczno – pedagogicznych i poradnictwa rodzinnego. Proponujemy pierwszy kontakt w celu rozpoznania problemu i określenia możliwości pomocy i wsparcia, pomoc psychologiczno – pedagogiczną indywidualną i rodzinną dla młodzieży i rodziców, poradnictwo i konsultacje prawne, zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży 15 – 19 lat.

W ramach naszych działań:
oferujemy pomoc i wsparcie w wychodzeniu z kryzysów emocjonalnych i rodzinnych,
pracujemy nad poprawą funkcjonowania psychicznego, społecznego i rodzinnego poszczególnych członków rodziny, zwłaszcza młodzieży,
wspieramy szczególnie młodzież w radzeniu sobie ze stresem i trudnymi emocjami bez korzystania z alkoholu i środków psychoaktywnych,
pracujemy nad poprawą relacji i komunikacji w rodzinie, zwł. ograniczaniu konfliktów i zachowań przemocowych,
edukujemy w kwestii problemów okresu dojrzewania i dorastania oraz wspieramy w pomyślnym jego przejściu zarówno w wymiarze osobistym, jak i rodzinnym,
rozwijamy kompetencje opiekuńczo – wychowawcze rodziców,
wspieramy jak lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach rodzinno – życiowych związanych z uzależnieniem i współuzależnieniem,
oferujemy pomoc prawną w kwestii rozwiązywania trudności życiowych i rodzinnych.

logo_biale_wspolfinansowanie

Top