Spotkania rodzinne

 

W ramach pomocy dostępnej w prowadzonych przez TPM programach odbywają się spotkania rodzinne z psychoterapeutami z uprawnieniami do prowadzenia pomocy rodzinie.

Dla młodzieży i młodych dorosłych oraz rodziców (w zakresie problemów wychowawczych i rodzinnych) oferujemy:

  • poradnictwo rodzinne
  • konsultacje rodzinne
  • interwencje kryzysowe w rodzinie
  • wsparcie rodzinne
  • psychoedukacja dot. problemów rodzinnych
  • psychoterapia rodzinna krótkoterminowa.
Top