„W stronę samodzielności” – program wsparcia w i po kryzysie dla młodych osób doświadczających zaburzeń psychicznych i ich rodzin”1.06.-30.11.2017

Celem programu jest wyjście z kryzysu psychicznego w kierunku aktywizacji społeczno – zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzące do zwiększenia stopnia usamodzielniania się uczestników, przeciwdziałania wykluczeniu i powrotu do życia społecznego, nawiązania satysfakcjonujących więzi z innymi, dokonywania zmian w postrzeganiu siebie i swoich możliwości.

Do programu zapraszamy osoby w wieku 18 – 35 lat w i po kryzysie psychicznym oraz ich rodziców / bliskich z terenu województwa mazowieckiego.

Oferujemy:

1. Pierwszy kontakt (mailowy, telefoniczny, bezpośredni): poradnictwo telefoniczne i interwencje
2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna indywidualna
3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna rodzinna
4. Konsultacje psychiatryczne
5. Warsztaty aktywizująco-wspierające

Program jest współfinansowany przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i jest realizowany w terminie 1.06. – 30.11.2017

 

 

 

Program współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Top