Celem programu jest wyjście z kryzysu psychicznego w kierunku aktywizacji społeczno – zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzące do zwiększenia stopnia usamodzielniania się uczestników, przeciwdziałania wykluczeniu i powrotu do życia społecznego, nawiązania satysfakcjonujących więzi z innymi, dokonywania zmian w postrzeganiu siebie i swoich możliwości.

Do programu zapraszamy osoby w wieku 18 – 35 lat w i po kryzysie psychicznym oraz ich rodziców / bliskich z terenu województwa mazowieckiego.

Oferujemy:

  1. Pierwszy kontakt (mailowy, telefoniczny, bezpośredni): poradnictwo telefoniczne i interwencje.
  2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna indywidualna.
  3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna rodzinna.
  4. Konsultacje psychiatryczne.
  5. Warsztaty aktywizująco-wspierające.

Program jest współfinansowany przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i jest realizowany w terminie 1.06. – 30.11.2017

Program współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego