Doposażenie placówek wsparcia dziennego

Celem programu jest wykonanie prac adaptacyjno – remontowych i modernizacyjnych lokalu TPM oraz podniesienie czystości, standardu i prestiżu miejsca, w którym realizowane są dotowane przez Urząd m.st. Warszawy programy. Świadczone działania dla mieszkańców m.st. Warszawy odbywać się będą dzięki temu w czystych, komfortowych i na dobrym poziomie warunkach spełniających wymogi higieny pracy, co wpływa na postrzeganą jakość otrzymywanej pomocy. Przytulny, zadbany, komfortowy lokal przyciągnie odbiorców programów i skłania ich do korzystania z oferowanej pomocy. Kolejnym równie ważnym celem projektu jest konieczność dostosowania standardów prowadzonych działań i programów do wymogów zabezpieczeń i dostępności dokumentów wyznaczonych przez ustawy dot. RODO.

Projekt współfinansuje miasto stołeczne Warszawa