Rodzaje przemocy: ekonomiczna, seksualna…

Przemoc ekonomiczna

Czym jest przemoc ekonomiczna? Jak wynika z Europejskiego Sondażu Społecznego aż 22 % kobiet w Polsce nie ma żadnych własnych dochodów. Kobiety te są uzależnione od swoich mężów, partnerów, konkubentów, którzy stosują wobec nich różne formy przemocy ekonomicznej. Choć trzeba powiedzieć, że przemoc ta dotyczy nie tylko kobiet i nie tylko tych osób, które nie zarabiają. Na czym więc taki rodzaj przemocy polega? Dotyczy ona sytuacji, kiedy jedna z osób celowo ogranicza partnerowi dostęp do wspólnych zasobów finansowych lub utrudnia dostęp do pracy, w celu uzależnienia go od siebie, uzyskania kontroli lub wymuszenia pożądanych zachowań. Może się to odbywać poprzez np. zakazanie lub utrudnianie podjęcia pracy zarobkowej lub nauki, poprzez utrudnianie dostępu do konta, wydzielanie pieniędzy, kontrolowanie wydatków. Zdarza się również, iż sprawcy uzależniają przekazywanie pieniędzy poprzez stawianie warunków czy też żądań. Przejawem takiej przemocy jest też niepłacenie alimentów lub niełożenie na dom, np. odkładanie swojej pensji i wymuszanie utrzymywania domu na partnerce/partnerze, a także celowe unikanie zatrudnienia. O przemocy ekonomicznej można mówić również w aspekcie przywłaszczania środków zarobionych przez partnera lub zaciąganiu kredytów bez jego wiedzy.

Przemoc seksualna

Jak określana jest przemoc seksualna? Jest to określenie potoczne, określa się ją jako wymuszanie czynności seksualnych. Kodeks karny stosuje nazewnictwo: Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Przemoc seksualna polega na zmuszeniu drugiej osoby do podjęcia aktywności seksualnej czy pewnych praktyk seksualnych, wbrew jej woli – zarówno przy użyciu siły fizycznej, jak i np. szantażu emocjonalnego. Zalicza się do niej między innymi: wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych, gwałt, filmowanie bez zgody partnera aktywności seksualnej, zmuszanie do oglądanie treści pornograficznych, kazirodztwo, itp. Najistotniejsze w tego rodzaju przemocy jest odzwierciedlenie i ugruntowanie relacji władzy, zaakcentowanie, kto jest silny, a kto musi ulec.

Projekt współfinansuje miasto stołeczne Warszawa