Zadzwoń do nas pod numer 508 350 320|zapisy@tpm.org.pl

Przemoc w rodzinie

Procedury prawne

2020-01-25T10:42:51+01:00

Niebieska karta Główną procedurą w przypadku przemocy w rodzinie jest założenie Niebieskiej Karty. Zwykle zakłada ją Policja podczas interwencji. Można też wystąpić o nią do ośrodka pomocy społecznej lub gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Obowiązek zakładania Karty mają też lekarze i psycholodzy szkolni - ale rzadko to robią. W ciągu 7 dni od założenia Karty z rodziną powinien skontaktować się dzielnicowy a potem regularnie monitorować sytuację w czasie comiesięcznych odwiedzin. W każdej dzielnicy istnieje Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie złożony m.in. z przedstawicieli ośrodka pomocy społecznej i gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji i [...]

Procedury prawne2020-01-25T10:42:51+01:00

Gdzie szukać pomocy?

2020-01-25T10:40:37+01:00

Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie W dzisiejszym artykule zamieszczamy dla was namiary do placówek świadczących pomoc osobom dotkniętych przemocą w rodzinie. Znajdziecie kontakty do miejsc w całej Polsce i do warszawskich ośrodków z dokładnym opisem oferty. Zachęcamy do skorzystania z ich propozycji lub podania innym osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, gdyby szukały takich informacji. Nie zawsze potrafimy pomóc i czasem też nie mamy takich możliwości czy umiejętności, ale zawsze możemy podać kontakt do osób, które pomaganiem zajmują się profesjonalnie. Projekt współfinansuje miasto stołeczne Warszawa

Gdzie szukać pomocy?2020-01-25T10:40:37+01:00

Jak poradzić sobie w sytuacji przemocy domowej?

2020-01-25T10:36:19+01:00

Przemoc domowa Osoba, która doznaje przemocy w rodzinie, ma prawo i powinna zgłosić się po pomoc. Często nie wie jednak, gdzie może się zgłosić po pomoc i jaką pomoc może uzyskać. Dlatego ważne jest, by jak najszerzej mówić o takich możliwościach, aby informacja o nich trafiała do wszystkich potrzebujących: W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia powiadomić Policję 997, 112 lub prokuratora. PAMIĘTAJ! masz również prawo do złożenia na Policji lub w prokuraturze zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez osobę, która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę. Gdy doznasz obrażeń ciała, zgłoś się do lekarza w celu udzielenia pomocy medycznej, [...]

Jak poradzić sobie w sytuacji przemocy domowej?2020-01-25T10:36:19+01:00

Każdy człowiek ma prawo do godnego życia

2020-01-25T10:30:42+01:00

Każdy człowiek ma prawo do godnego życia Prawo to jest niezbywalne a reguluje je Karta Praw Człowieka która jasno określa, że każdy człowiek ma prawo do godnego życia. Prawa człowieka są zespołem fundamentalnych, powszechnych praw przysługujących każdemu człowiekowi. Prawa są powszechne, nienaruszalne i niezbywalne. Oznacza to że: przysługują każdej jednostce ludzkiej z racji jej człowieczeństwa, są niezależne od płci, rasy, wyznania, pochodzenia społecznego czy narodowego żadna władza nie może ich nadać ani odebrać żaden człowiek nie może się ich dobrowolnie wyrzec. Co więcej (za stroną niebieskalinia.info) zamieszczamy poniżej katalog praw jednostki który opracowała amerykańska organizacja PASA, zajmująca [...]

Każdy człowiek ma prawo do godnego życia2020-01-25T10:30:42+01:00

Przemoc jest karalna

2020-01-25T10:27:41+01:00

Przemoc jest karalna Artykuł 207 § 1 Kodeksu karnego brzmi: Znęcanie się fizyczne lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny - podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Jeżeli czyn określony połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Jeżeli następstwem czynu jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. W sytuacji, [...]

Przemoc jest karalna2020-01-25T10:27:41+01:00

Przemoc ekonomiczna i seksualna

2020-01-25T10:21:07+01:00

Rodzaje przemocy: ekonomiczna, seksualna... Przemoc ekonomiczna Czym jest przemoc ekonomiczna? Jak wynika z Europejskiego Sondażu Społecznego aż 22 % kobiet w Polsce nie ma żadnych własnych dochodów. Kobiety te są uzależnione od swoich mężów, partnerów, konkubentów, którzy stosują wobec nich różne formy przemocy ekonomicznej. Choć trzeba powiedzieć, że przemoc ta dotyczy nie tylko kobiet i nie tylko tych osób, które nie zarabiają. Na czym więc taki rodzaj przemocy polega? Dotyczy ona sytuacji, kiedy jedna z osób celowo ogranicza partnerowi dostęp do wspólnych zasobów finansowych lub utrudnia dostęp do pracy, w celu uzależnienia go od siebie, uzyskania kontroli [...]

Przemoc ekonomiczna i seksualna2020-01-25T10:21:07+01:00

Przemoc fizyczna i psychiczna

2020-01-25T10:19:31+01:00

Rodzaje przemocy: fizyczna, psychiczna... Przemoc fizyczna to wszystkie czynności skierowane przeciw ciału ofiary. Takie zachowania (np. klapsy, duszenie, używanie broni) mogą prowadzić do bólu i poważnych obrażeń fizycznych. Każde zachowania przekraczające granice cielesne drugiej osoby bez jej zgody są traktowane jako przemoc fizyczna. Wszelkie poszturchiwania, szarpania, kopanie, dawanie klapsów czy popychanie są czynami karalnymi. Przemoc fizyczna może być zarówno czynna, jak i bierna. Pierwsza z nich to np.: bicie, klapsy, kopanie, popychanie, policzkowanie, szarpanie za włosy, drapanie, plucie, rzucanie przedmiotami, wykręcanie rąk, krępowanie (np. wiązanie), duszenie, oparzenia (w tym przypalanie papierosem), zadawanie ran, aż po usiłowanie lub [...]

Przemoc fizyczna i psychiczna2020-01-25T10:19:31+01:00

Przemoc w rodzinie

2022-05-20T17:32:15+02:00

Czym jest przemoc w rodzinie? Dlaczego ostatnio dużo się o niej mówi? Przemoc w rodzinie to, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny. Dotyczy to najbliższych: małżonków, konkubentów, partnerów, rodzeństwa, powinowatych oraz innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących. Narażanie osób bliskich na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszając ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodując szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne jest przemocą w rodzinie. Przemoc może być: fizyczna, psychiczna, ekonomiczna, seksualna. [...]

Przemoc w rodzinie2022-05-20T17:32:15+02:00
Przejdź do góry