Razem bez przemocy

Do programu zapraszamy młodych ludzi w wieku 15 – 26 lat, którzy doznają obecnie lub doznawali w przeszłości przemocy w rodzinie oraz ich rodziny, mieszkańców Warszawy, zwłaszcza rodziny z problemem alkoholowym i zagrożone wykluczeniem społecznym.

Nasza oferta:

  • pomoc psychologiczna indywidualna i rodzinna
  • konsultacje prawne
  • warsztaty dla młodzieży i dla rodziców
  • grupa psychoedukacyjna dla młodzieży

Celami programu realizowanego w latach 2018-2021 są: ograniczenie stosowania przemocy w rodzinie i zmniejszenie jej zdrowotnych i społecznych skutków, zwiększenie dostępności i różnorodności oferty specjalistycznej adekwatnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w rodzinach, w których występuje przemoc, zwiększenie motywacji i umiejętności osób doznających przemocy w rodzinie do jej przerwania i konstruktywnego radzenia sobie w życiu oraz poprawienie funkcjonowania osób dotkniętych przemocą w rodzinie w różnych sferach życia, m.in. rodzinnej, zawodowej, społecznej.

Chcemy, by dzięki naszym działaniom zgłaszające się osoby odzyskiwały wiarę w swoje możliwości, stawiały sobie nowe i konstruktywne cele, uczyły się, jak radzić sobie z pojawiającymi się w ich życiu problemami, poznawały swoje prawa i umiały ich bronić. Chcemy, aby dzięki naszym działaniom młodzi ludzie i ich bliscy dokonali przynajmniej pierwszego kroku w kierunku ochrony przed przemocą, upewnili się, że warto o siebie dbać i dokonywać zmian, nawet tych trudnych.

Artykuły z naszej minikampanii Przemoc w rodzinie dostępne są pod tym linkiem.

Projekt współfinansuje miasto stołeczne Warszawa