Program „Nie jesteś sam/a – pierwsza pomoc psychologiczna dla młodzieży w Śródmieściu”

Celem zadania jest udzielenie wsparcia młodzieży uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, doświadczającej trudnych sytuacji życiowych, depresji lub kryzysów psychicznych poprzez pierwszą pomoc psychologiczną oraz rozwijanie kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów młodzieży we wspieraniu ich dziecka w kryzysie.

Od 1 kwietnia do 31 grudnia 2024 roku Towarzystwo Pomocy Młodzieży we współpracy z Urzędem dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy zaprasza potrzebującą pomocy i wsparcia, doświadczającą trudnych sytuacji życiowych, depresji czy kryzysów młodzież w wieku 15 – 20 lat ze szkół ponadpodstawowych na terenie dzielnicy Śródmieście i jej rodziców/ opiekunów do korzystania z naszej nieodpłatnej oferty:

– pierwszy kontakt – 508 350 320 lub zapisy@tpm.org.pl,

– indywidualne konsultacje dla młodzieży oraz rodziców/opiekunów z psychoterapeutami i psychologami,

– grupa edukacyjno – rozwojowa dla młodzieży (wrzesień – grudzień 2024),

– prelekcje w formie on-line dla rodziców młodzieży,

– broszura dla rodziców nastolatków,

– konsultacje i obsługa prawna.

Program jest objęty koordynacją merytoryczną i superwizją.