Spotkania indywidualne z prawnikiem

W ramach pomocy dostępnej w prowadzonych przez nas programach odbywają się spotkania indywidualne z prawnikiem.

Młodzieży i młodym dorosłym oraz rodzicom (w zakresie problemów wychowawczych i rodzinnych) oferujemy:

  •  poradnictwo prawne
  •  konsultacje prawne.