Pomoc szansą na zmianę

Celem programu realizowanego w okresie od grudnia 2018 roku do 30 listopada 2021 roku jest poprawa funkcjonowania psychospołecznego warszawskiej młodzieży w wieku od 15 r. ż. do 26 r. ż. i rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi zagrożonych lub dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu lub w których występują zachowania ryzykowne związane lub będące następstwem używania alkoholu oraz wzmocnienie zdrowych i konstruktywnych więzi rodzinnych i kompetencji rodzicielskich. Program skierowany jest do mieszkańców m. st. Warszawy, w tym w szczególności z obszarów kumulacji problemów społecznych i zalecanej szczególnej koncentracji działań w poszczególnych dzielnicach.

Ofertę kierujemy do młodzieży, która:

 • ma 15 lat – 26 lat i mieszka w Warszawie (szczególnie na obszarze zalecanym przez Urząd m. st. Warszawy)
 • znajduje się w trudnej sytuacji życiowej i rodzinnej (zwłaszcza m.in. zagrożenie problemem lub problem alkoholowy w rodzinie, konflikty, zachowania przemocowe w rodzinie)
 • przeżywa kryzys emocjonalne lub problemy psychospołeczne
 • ma problemy w relacjach z rówieśnikami lub w związkach,
 • nie radzi sobie ze stresem i trudnymi uczuciami
 • ma trudności z akceptacją siebie, swojego wyglądu, swojej seksualności lub niską samoocenę

Ofertę kierujemy do rodzica /-ów, który (-rzy):

 • opiekują się młodzieżą w wieku 15 – 26 lat i mieszkają w Warszawie (szczególnie na obszarze zalecanym przez Urząd m. st. Warszawy)
 • niepokoją się problemami lub zachowaniem swojego dojrzewającego lub dorastającego dziecka
 • trudno się im porozumieć z dzieckiem
 • nie rozumieją, co się z nim dzieje
 • mają trudności opiekuńczo – wychowawcze dotyczące nastolatków
 • dodatkowo doświadczają problemów rodzinnych aktualnie lub w przeszłości (głównie problem alkoholowy, konflikty, zachowania agresywne i przemocowe w rodzinie)

W ramach programu w latach 2018 – 2021 proponujemy prowadzenie w Towarzystwie Pomocy Młodzieży następujących działań psychologiczno – pedagogicznych i poradnictwa rodzinnego:

 • pierwszy kontakt w ramach zadania,
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna indywidualna: porady, konsultacje, wsparcie indywidualne, działania interwencyjne i edukacyjne dla młodzieży i rodziców
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna rodzinna: wsparcie rodzinne dla całych rodzin,
 • grupa socjoterapeutyczna z elementami wsparcia dla młodzieży w wieku 15 – 19 lat,
 • integracyjne wyjścia socjoterapeutyczne dla młodzieży
 • porady i konsultacje prawne dla młodzieży i rodziców
 • superwizja indywidualna i zespołu
 • warsztaty wsparcia kompetencji wychowawczych i rozwiązywania problemów dla rodziców.

W ramach naszych działań:

 • oferujemy pomoc i wsparcie w wychodzeniu z kryzysów emocjonalnych (zwłaszcza młodzieży) i rodzinnych,
 • pracujemy nad poprawą funkcjonowania psychicznego, społecznego i rodzinnego poszczególnych członków rodziny (zwłaszcza młodzieży),
 • wspieramy szczególnie młodzież w radzeniu sobie ze stresem i trudnymi emocjami bez korzystania z alkoholu i środków psychoaktywnych,
 • pracujemy nad poprawą relacji i komunikacji w rodzinie, zwł. ograniczaniu konfliktów i zachowań agresywnych,
 • edukujemy w kwestii problemów okresu dojrzewania i dorastania oraz wspieramy w pomyślnym jego przejściu zarówno w wymiarze osobistym, jak i rodzinnym,
 • rozwijamy kompetencje opiekuńczo – wychowawcze rodziców,
 • edukujemy i wspieramy jak lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach rodzinno-życiowych związanych związanych lub będących następstwem używania
 • alkoholu i wpływu oraz jego skutków na poszczególnych członków i życie rodzinne
 • oferujemy pomoc prawną w kwestii rozwiązywania trudności życiowych i rodzinnych.

Projekt współfinansuje miasto stołeczne Warszawa