W ramach zadania od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 roku Towarzystwa Pomocy Młodzieży przeprowadzi drobne prace adaptacyjno – remontowe oraz zakupi sprzęt i wyposażenie związane z poprawą warunków prowadzonych działań i podniesieniem jakości oferowanych usług (z uwzględnieniem zapewnienia jeszcze większej dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami) w lokalu przy ul. Nowolipki 2 w Warszawie, m.in.:

  • malowanie dużej części pomieszczeń lokalu TPM
  • wymiana zniszczonych paneli podłogowych na gres w pokoju biurowo – interwencyjnym
  • zakup i wymiana mechanizmów otwierających 6 okien
  • zakup i montaż 11 rolet do okien typu witryna
  • wymiana 8 drzwi wewnętrznych
  • wymiana mebli
  • zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i instalacją w sieci TPM
  • inne, niezbędne wyposażenie.