Zespół TPM

Nasz zespół stanowią specjalistki i specjaliści z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Wśród nich są: psychoterapeuci, psychologowie, pedagodzy, trenerzy umiejętności psychospołecznych, psychiatra, specjaliści ds. edukacji seksualnej oraz prawnik. Prace zespołu TPM znajdują się pod stałą superwizją.

Od wielu lat z dużym zaangażowaniem bierzemy udział w realizacji działań i programów dla młodzieży, młodych dorosłych i ich rodzin, m. in. będących ofiarami przemocy, Dorosłymi Dziećmi Alkoholików (DDA), zagrożonych uzależnieniami, marginalizacją i wykluczeniem społecznym, osób doświadczających kryzysów emocjonalnych i cierpiących na zaburzenia emocjonalne i psychiczne oraz dla młodych osób z niepełnosprawnością.

Nasi specjaliści przeszli różnorodne szkolenia w tym zakresie, mają ukończone studia wyższe, a wielu z nich dodatkowo ukończyło lub jest w trakcie podyplomowych szkół psychoterapeutycznych i trenerskich różnych nurtów terapii: poznawczo – behawioralna (CBT), schematu, Gestalt, psychodynamiczna, systemowa, integracyjna, tańcem i ruchem (DMT). Są członkami uznanych stowarzyszeń (m. in. PTP, PTTPB).

W TPM doświadczenie zawodowe zdobywają  szkoleni przez nas wolontariusze i stażyści.

Skład naszego zespołu (kliknij na nazwisko, aby rozwinąć szczegóły):