„Pomoc i wsparcie w kryzysie psychicznym – program dla młodzieży i młodych dorosłych doświadczających zaburzeń psychicznych i ich rodzin” 25.05.2021 – 30.11.2023

 

Program dla młodzieży doświadczającej zaburzeń psychicznych i ich rodzin jest skierowany do młodzieży od 15 do 26 roku życia w i po kryzysie psychicznym z problemami psychicznymi typu: zaburzenia depresyjne, w tym z myślami samobójczymi, zaburzenia lękowe, zespół stresu pourazowego (na tle przemocy lub śmierci bliskiej osoby), fobie społeczne, czy różne inne zachowania dezadaptacyjne uniemożliwiające lub ograniczające wypełnianie ról społecznych i szkolno – zawodowych.

Uczestnikami zadania będzie co najmniej 20 młodych osób i/lub dodatkowo zainteresowani ich rodzice/bliscy z woj. mazowieckiego (szczególnie priorytetowo z otaczających miejscowości podwarszawskich i spoza Warszawy).

W ramach programu planujemy działania prowadzące do wyjścia z kryzysu w/w młodych osób i przeciwdziałające ich wykluczeniu z życia społeczno – szkolno – zawodowego oraz wsparcie ich rodzin. Służy temu budowanie razem z nimi dającego oparcie i życzliwego środowiska społecznego rozwijającego ich potencjał i umiejętności, które spowodują wyjście z zamknięcia we własnym świecie, dadzą możliwość uczestnictwa w życiu społecznym na miarę ich możliwości i będzie przeciwdziałać wyłączeniu ich z „normalnego” życia i izolacji społecznej.

W związku z tym planujemy prowadzenie spotkań indywidualnych i zajęć grupowych mających na celu wsparcie i nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do przetrwania i wyjścia z kryzysu. Działania te o charakterze psychoedukacyjnym, interwencyjnym, wsparciowym i/lub terapeutycznym mają zmieniać samoświadomość odbiorców w kierunku radzenia sobie z trudnymi emocjami i aktami autoagresji, wspierać w pełnieniu ról adekwatnie do ich wieku i możliwości, dawać możliwość decydowania o sobie i uczestnictwa w życiu społecznym, a rodzicom uświadamiać ich wpływ na swoje dzieci w kontekście problemów okresu dojrzewania i dorastania oraz wsparcia w i po kryzysie.

Oferta nieodpłatna współfinansowana w ramach programu „Pomoc i wsparcie w kryzysie psychicznym – program dla młodzieży i młodych dorosłych doświadczających zaburzeń psychicznych i ich rodzin”

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.