Zespół wykwalifikowanych wolontariuszek naszej organizacji udziela pomocy psychologicznej, wsparcia oraz prowadzi psychoterapię dla osób poszukujących bezpłatnej pomocy tego typu.

Dzięki zaangażowaniu wolontariuszek jesteśmy w stanie poszerzyć działania TPM w zakresie świadczenia specjalistycznej pomocy psychologicznej.
W działania wolontaryjnych biorą udział absolwentki psychologii, pedagogiki oraz uczestniczki podyplomowych, specjalistycznych szkoleń z zakresu psychoterapii różnych kierunków (m.in. poznawczo-behawioralna, Gestalt, psychodynamiczna, tańcem i ruchem, integratywna).

Są to osoby mające silną motywację niesienia pomocy psychologicznej i pedagogicznej oraz mające do tego uprawnienia i umiejętności wynikające z wykształcenia akademickiego.

Wolontariuszki są zaciekawione specyfiką pracy w stowarzyszeniu pozarządowym i widzą dużą potrzebę profesjonalnego wspierania ludzi w kryzysach emocjonalnych i społecznych.

Mają oni/e dużą wiedzę teoretyczną z interesującego nas zakresu. Intensywnie ćwiczą umiejętności związane z psychoterapią, rozwijają świadomość własnych mechanizmów psychologicznych i rozwiązują osobiste problemy mogące zakłócać procesy pomagania innym ludziom. Podlegają ciągłej superwizji własnych postępów w dziedzinie psychoterapii. Do dalszego ich rozwoju zawodowego staje się niezbędna praktyka, możliwa przy wykorzystaniu zaplecza organizacyjnego, merytorycznego oraz doświadczeń, które wypracowało Towarzystwo Pomocy Młodzieży.

W ramach projektu TPM „Wolontariat specjalistyczny – praktyki terapeutyczne” umożliwiamy kontakt z osobami zainteresowanymi pomocą, konsultujemy je oraz dobieramy pod kątem możliwości i gotowości zawodowych wolontariuszek, zapewniamy warunki do regularnego prowadzenia sesji, organizujemy i moderujemy intrawizje, umożliwiające bieżące omawianie postępów oraz trudności w praktykowaniu psychoterapii i pomocy psychologicznej. Zawieramy umowy na prace w ramach wolontariatu. Projektem w TPM kierują Monika Szeliga i Renata Pijarowska