Spotkania indywidualne

W ramach pomocy dostępnej w prowadzonych przez TPM programach odbywają się spotkania indywidualne z doświadczonymi psychologami i/lub psychoterapeutami.

Pomoc świadczą również stażyści z odpowiednimi uprawnieniami odbywający w TPM staż zawodowy.

Dla młodzieży i młodych dorosłych oraz rodziców (w zakresie problemów wychowawczych i rodzinnych) oferujemy:

  • poradnictwo
  • konsultacje
  • interwencje kryzysowe
  • wsparcie
  • psychoedukacja
  • psychoterapia krótko- i długoterminowa tylko dla młodzieży i młodych dorosłych.