Doposażenie i adaptacja lokalu Towarzystwa Pomocy Młodzieży

Dzięki dotacji z Urzędu M. St. Warszawy  w ramach programu „Doposażenie i adaptacja lokalu Towarzystwa Pomocy Młodzieży” w 2020 roku w lokalu Towarzystwa Pomocy Młodzieży przeprowadziliśmy prace remontowo-modernizacyjne i dokupiliśmy część nowego wyposażenia.

Zakres wykonanych prac przedstawia się następująco:

  1. Malowanie podłogi i naprawa ściany w łazience.
  2. Naprawę i wymianę mechanizmów otwierających lufciki.
  3. Naprawę drzwi.
  4. Zakupiono: fotele, dozowniki płynu odkażającego, tunelowe oczyszczacze powietrza, środki czystościowo-dezynfekujące (maseczki, rękawiczki, płyny, zestaw do sprzątania), tablicę magnetyczną.
  5. Zakupiono sprzęt komputerowy (3 laptopy z programowaniem).
  6. Wzmocniono sieć wi-fi w pomieszczeniach.
  7. Zakupiono router.
  8. Opłacono 2 programy zoom.

Projekt finansuje miasto stołeczne Warszawa