Towarzystwo Pomocy Młodzież zaprasza do udziału w programie „Twórczo i Aktywnie” program profilaktyczny dla młodzieży i studentów

Oferta:

  • wakacyjne tygodnie artystyczno-psychologiczne dla młodzieży
  • warsztaty psychoedukacyjne
  • zajęcia kulturalno – sportowe dla młodzieży
  • konsultacje i pomoc psychologiczna dla młodzieży, studentów, opiekunów

Zapraszamy osoby:

  • w wieku 15 – 25 lat
  • mieszkające na terenie województwa mazowieckiego

Informacje i zapisy:

Towarzystwo Pomocy Młodzieży

ul. Nowolipki 2

00-160 Warszawa

Tel. 22 887 88 05, 508 350 320

zapisy@tpm.org.pl

Oferta jest bezpłatna!

Program realizowany w okresie 1.07.2017 – 31.10.2017 roku.

Program współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego