Najważniejszym celem projektu jest ograniczenie stosowania przemocy w rodzinie i zmniejszenie jej zdrowotnych i społecznych skutków. Cel ten będzie realizowany poprzez zwiększenie dostępności do kompleksowej oferty specjalistycznej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, zwiększenie motywacji i umiejętności osób doznających przemocy w rodzinie do jej przerwania i konstruktywnego radzenia sobie w życiu, poprawienie funkcjonowania osób dotkniętych przemocą w rodzinie w obszarze zdrowia psychicznego, pełnionych ról społecznych i relacjach wewnątrzrodzinnych.

Do programu zapraszamy młodzież w wieku 15 – 26 lat z rodzin dotkniętych przemocą i jej rodziny z terenu Warszawy, zwłaszcza rodziny z problemem alkoholowym i zagrożone wykluczeniem społecznym.

Oferujemy:

  • pomoc psychologiczną,
  • konsultacje prawne,
  • warsztaty dla młodzieży.

Chcemy, by dzięki naszym działaniom zgłaszające się młode osoby i ich rodziny odzyskiwały wiarę w swoje możliwości, stawiały sobie nowe i konstruktywne cele, uczyły się, jak radzić sobie z pojawiającymi się w ich życiu problemami, poznawały swoje prawa i umiały ich bronić. Aby to umożliwić, dowiedzą się, kiedy i gdzie zwracać się po pomoc, jak ją egzekwować. Chcemy, aby dzięki naszym działaniom młodzi ludzie i ich bliscy dokonali pierwszego kroku w kierunku ochrony przed przemocą, upewnili się, że warto o siebie dbać i dokonywać zmian, nawet tych trudnych a ci, którzy będą gotowi, definitywnie uwolnią się z kręgu przemocy.

Projekt współfinansuje miasto stołeczne Warszawa