Historia

Towarzystwa Pomocy Młodzieży

Działamy już 30 lat!

Towarzystwo Pomocy Młodzieży (TPM) zostało zarejestrowane w maju 1989 roku i powstało we współpracy z prof. Marią Łopatkową z Komitetu Ochrony Praw Dziecka.

Ideą TPM-u było stworzenie takiego miejsca, do którego młody człowiek mógłby się udać i poczuć, że nie jest sam ze swoimi problemami, może o nich porozmawiać, dostać wsparcie w kryzysie i trudnej sytuacji życiowej (spotkania indywidualne ze specjalistami, telefon zaufania), w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze wśród rówieśników spędzić twórczo czas (zajęcia i klub socjoterapeutyczny), przekonać się, że inni mają podobne problemy i można je wspólnie rozwiązywać (grupy, warsztaty).

Przyświecał nam cel, żeby dzięki naszym działaniom zgłaszający się młodzi ludzie odzyskiwali wiarę w sens życia, stawiali sobie nowe i konstruktywne cele, uczyli się, jak radzić sobie z pojawiającymi się w ich życiu problemami, poznawali swoje prawa i umieli ich bronić, wzmacniali swoje poczucie wartości bez względu na płeć, wyznanie, status społeczny, niepełnosprawność czy orientację seksualną. Chcieliśmy im dać szansę na godne życie i znalezienie swojego miejsca w społeczeństwie.

W ciągu 25 lat realizowaliśmy różne programy i akcje na rzecz młodzieży oraz jej rodziców, młodych dorosłych i dorosłych zgodnie z pojawiającymi się ich potrzebami i problemami. Stopniowo nasze działania podlegały większej profesjonalizacji. Rozwijaliśmy naszą ofertę programową, zakres i różnorodność naszych działań oraz docieraliśmy do coraz większej grupy odbiorców.

Oczywiście zawdzięczamy to także naszym wspaniałym grantodawcom. darczyńcom i innym ludziom dobrej woli, którzy przez te lata przyczynili się do rozwoju TPM.

Wybrane większe programy realizowane w TPM