Sprawozdania z działalności Towarzystwa Pomocy Młodzieży za 2022 rok:

Sprawozdanie merytoryczne

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

Bilans

Sprawozdania z działalności Towarzystwa Pomocy Młodzieży za 2021 rok:

Sprawozdanie merytoryczne

Wprowadzenie do sprawozdania

Rachunek zysków i strat

Bilans

Sprawozdania z działalności Towarzystwa Pomocy Młodzieży za 2020 rok:

Sprawozdanie merytoryczne

Wprowadzenie do sprawozdania

Rachunek zysków i strat

Bilans

Sprawozdania z działalności Towarzystwa Pomocy Młodzieży za 2019 rok:

Sprawozdanie merytoryczne

Wprowadzenie do sprawozdania

Rachunek zysków i strat

Bilans

Sprawozdania z działalności Towarzystwa Pomocy Młodzieży za 2018 rok:

Sprawozdanie merytoryczne

Wprowadzenie do sprawozdania

Rachunek zysków i strat

Bilans

Sprawozdania z działalności Towarzystwa Pomocy Młodzieży za 2017 rok:

Sprawozdanie merytoryczne

Wprowadzenie do sprawozdania

Rachunek zysków i strat

Bilans

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Sprawozdania z działalności Towarzystwa Pomocy Młodzieży za 2016 rok:

Sprawozdanie merytoryczne za 2016 rok

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok – bilans

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok – rachunek

Dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego za 2016 rok

Sprawozdania z działalności Towarzystwa Pomocy Młodzieży za 2015 rok:

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 rok

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok – bilans

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok – rachunek

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok

Sprawozdania z działalności Towarzystwa Pomocy Młodzieży za 2014 rok:

Sprawozdanie merytoryczne za 2014 rok

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok – bilans

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok – rachunek

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok – informacja dodatkowa

Sprawozdania z działalności Towarzystwa Pomocy Młodzieży za 2013 rok:

Sprawozdanie merytoryczne za 2013 rok

Sprawozdanie finansowe za 2013 rok – bilans

Sprawozdanie finansowe za 2013 rok – rachunek

Sprawozdanie finansowe za 2013 rok – informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne za 2013 rok – wersja angielska

Sprawozdania z działalności Towarzystwa Pomocy Młodzieży za 2012 rok:

Sprawozdanie merytoryczne za 2012 rok

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok – bilans

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok – rachunek

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok – informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne za 2012 rok – wersja angielska

Sprawozdania z działalności Towarzystwa Pomocy Młodzieży za 2011 rok:

Sprawozdanie merytoryczne za 2011

Sprawozdanie finansowe za 2011 – bilans

Sprawozdanie finansowe za 2011 – rachunek wynikow

Sprawozdanie finansowe za 2011 – informacja dodatkowa