„Pomoc i wsparcie w kryzysie psychicznym – program dla młodzieży i młodych dorosłych doświadczających zaburzeń psychicznych i ich rodzin” 02.04.2024 – 30.11.2026

 

Program dla osób doświadczających zaburzeń psychicznych i ich rodzin jest skierowany do młodzieży i młodych dorosłych w i po kryzysie psychicznym, z problemami psychicznymi typu: zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe, zespół stresu pourazowego (na tle przemocy lub śmierci bliskiej osoby), fobie społeczne czy różne inne zachowania dezadaptacyjne uniemożliwiające lub ograniczające wypełnianie ról społecznych i edukacyjno-zawodowych.

Do programu zapraszamy osoby w wieku 15 – 26 lat i/lub dodatkowo ich rodziców/bliskich/opiekunów z woj. mazowieckiego (szczególnie priorytetowo ofertę kierujemy do mieszkańców terenów wiejskich województwa mazowieckiego).

Przewidziane w programie działania o charakterze psychoedukacyjnym, interwencyjnym, wsparciowym i/lub terapeutycznym mają służyć zmianie samoświadomości odbiorców w kierunku radzenia sobie z trudnymi emocjami i aktami autoagresji, wspierać w pełnieniu ról adekwatnie do wieku i możliwości, dawać możliwość decydowania o sobie i uczestnictwa w życiu społecznym, a rodzicom i opiekunom uświadamiać ich wpływ na swoje dzieci w kontekście problemów okresu dojrzewania i dorastania oraz wsparcia w i po kryzysie psychicznym.

W ramach programu oferujemy:

– pierwszy kontakt (mailowy, telefoniczny, bezpośredni) – krótkie poradnictwo telefoniczne w ramach programu oraz nabór, dane kontaktowe: tel. 508 350 320 lub email: zapisy@tpm.org.pl,
– pomoc psychologiczno-pedagogiczną indywidualną i rodzinną,
– poradnictwo prawne,
– warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców i opiekunów osób w kryzysie,
– szkolenie w formie warsztatowej dla przedstawicieli instytucji oparcia społecznego,
– grupę wsparcia dla młodzieży i młodych dorosłych w kryzysie psychicznym,
– grupę psychoedukacyjną dla rodziców /opiekunów młodych osób w kryzysie psychicznym.

Utworzony zostanie również „Poradnik informacyjno-interwencyjny – w obliczu kryzysu psychicznego” dostępny w formie papierowej i elektronicznej oraz Fanpage na platformie Meta, poświęcony profilaktyce zdrowia psychicznego.

Nasze działania są objęte superwizją indywidualną i zespołową.

Zadanie publiczne pt.: „Pomoc i wsparcie w kryzysie psychicznym – program dla młodzieży i młodych dorosłych doświadczających zaburzeń psychicznych i ich rodzin” jest dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.