Pomoc i wsparcie w kryzysie

Program „Pomoc i wsparcie w kryzysie psychicznym – program dla młodzieży i jej rodziców” ma prowadzić do wyjścia z kryzysu psychicznego zgłaszającej się młodzieży i przeciwdziałać ich wykluczeniu z życia społecznego, edukacyjnego czy zawodowego oraz dawać wsparcie ich rodzinom. Działania o charakterze psychoedukacyjnym, interwencyjnym, wsparciowym i/lub terapeutycznym mają zmieniać samoświadomość odbiorców w kierunku radzenia sobie z trudnymi emocjami i aktami autoagresji, wspierać w pełnieniu ról adekwatnie do ich wieku i możliwości, dawać możliwość decydowania o sobie i uczestnictwa w życiu społecznym, a rodzicom uświadamiać ich wpływ na swoje dzieci w kontekście problemów okresu dojrzewania i dorastania oraz wsparcia w i po kryzysie i przełamywać szkodliwe stereotypy dot. problemów psychicznych.

Do programu zapraszamy osoby w wieku od 15 do 26 roku życia w i po kryzysie psychicznym z problemami psychicznymi typu: epizody depresyjne, w tym z myślami samobójczymi, zaburzenia lękowe, zespół stresu pourazowego (na tle przemocy lub śmierci i choroby bliskiej osoby), fobie społeczne, czy różne inne zachowania dezadaptacyjne uniemożliwiające lub ograniczające wypełnianie ról społecznych i edukacyjno – zawodowych oraz ich rodziców z terenu województwa mazowieckiego. (szczególnie priorytetowo z otaczających miejscowości podwarszawskich i spoza Warszawy).

Oferujemy:

  • Pierwszy kontakt (mailowy, telefoniczny, bezpośredni): krótkie poradnictwo telefoniczne i interwencje w ramach programu
  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczną: poradnictwo, interwencje kryzysowe, konsultacje, wsparcie, krótkoterminowa terapia
    • indywidualną
    • rodzinną
  • Konsultacje psychiatryczne
  • Warsztat motywacyjno-aktywizujący dotyczący konstruktywnego stawiania sobie wyzwań i realizacji celów dla młodzieży
  • Grupę wsparcia z elementami psychoedukacji dla rodziców młodzieży w kryzysie psychicznym

Program jest współfinansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki i jest realizowany w terminie 1.08 – 31.12.2020 r.

Program współfinansowany ze środków: