Pomoc i wsparcie w kryzysie

Program „Pomoc i wsparcie w kryzysie psychicznym – program dla młodzieży i jej rodziców” ma prowadzić do wyjścia z kryzysu psychicznego zgłaszającej się młodzieży i przeciwdziałać ich wykluczeniu z życia społecznego, edukacyjnego czy zawodowego oraz dawać wsparcie ich rodzinom. Działania te o charakterze psychoedukacyjnym, interwencyjnym, wsparciowym i/lub terapeutycznym mają zmieniać samoświadomość odbiorców w kierunku radzenia sobie z trudnymi emocjami i aktami autoagresji, wspierać w pełnieniu ról adekwatnie do ich wieku i możliwości, dawać możliwość decydowania o sobie i uczestnictwa w życiu społecznym, a rodzicom uświadamiać ich wpływ na swoje dzieci w kontekście problemów okresu dojrzewania i dorastania oraz wsparcia w i po kryzysie i przełamywać szkodliwe stereotypy dotyczące problemów psychicznych.

Do programu zapraszamy osoby w wieku od 15 do 26 roku życia w i po kryzysie psychicznym z problemami psychicznymi typu: epizody depresyjne, w tym z myślami samobójczymi, zaburzenia lękowe, zespół stresu pourazowego (na tle przemocy lub śmierci i choroby bliskiej osoby), fobie społeczne, czy różne inne zachowania dezadaptacyjne uniemożliwiające lub ograniczające wypełnianie ról społecznych i edukacyjno-zawodowych oraz ich rodziców z terenu województwa mazowieckiego (szczególnie priorytetowo z otaczających miejscowości podwarszawskich i spoza Warszawy).

Program jest realizowany w terminie 1.04 – 31.12.2022 r.

Oferujemy:

  • Pierwszy kontakt (mailowy, telefoniczny, bezpośredni): krótkie poradnictwo telefoniczne i interwencje w ramach programu, dane kontaktowe:
    telefon 508 350 320 lub email: zapisy@tpm.org.pl
  • Pomoc psychologiczno-terapeutyczną: poradnictwo, interwencje kryzysowe, konsultacje, wsparcie, krótkoterminowa terapia
    • indywidualna
    • rodzinna
  • Konsultacje psychiatryczne
  • Grupę psychoedukacyjną z elementami psychoedukacji dla rodziców młodzieży w kryzysie psychicznym

Nasze działania są objęte superwizją indywidualną i zespołową.

Z przykrością informujemy, iż brak jest już wolnych miejsc na pomoc psychologiczno-terapeutyczną

Zadanie publiczne pod nazwą „Pomoc i wsparcie w kryzysie psychicznym – program dla młodzieży i jej rodziców” jest współfinansowane ze środków Wojewody Mazowieckiego.