„W stronę samodzielności” – program oparcia społecznego i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dla młodych osób doświadczających zaburzeń psychicznych i ich rodzin,

Program jest współfinansowany przez Wojewodę Mazowieckiego (MUW) w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2016 r.

Program jest skierowany do młodzieży i młodych dorosłych osób od 15 do 30 roku życia oraz ich rodziców, zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na zaburzenia psychiczne: zaburzenia depresyjne, lękowe, osobowości, odżywiania, zespół stresu pourazowego (w wyniku przemocy) czy różne objawy dezadaptacyjne uniemożliwiające lub ograniczające wypełnianie ról społecznych i zawodowych.

Celem programu jest aktywizacja społeczna młodych osób doświadczających zaburzeń psychicznych prowadząca do zwiększenia stopnia usamodzielniania się uczestników i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej poprzez dokonywanie zmian w spostrzeganiu siebie i swoich możliwości, zmiany myślenia w kategoriach: „mogę”, „potrafię”, „chcę”, w kierunku decydowania o sobie, nawiązywania satysfakcjonujących relacji z ludźmi, w których można doświadczać, jak wyjść z izolacji i stać się bardziej aktywnym, budować i utrzymywać konstruktywne relacje z ludźmi, odnajdywać swoje mocne strony i zasoby, rozwijać nowe umiejętności umożliwiające powrót do pełnienia ról społecznych m.in. kontynuacji nauki czy podjęcia pracy.

W ramach programu prowadzimy działania na rzecz aktywizacji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu osób doświadczających zaburzeń psychicznych będące jednym z elementów sieci oparcia społecznego o charakterze interwencyjnym, wsparciowym i psychoedukacyjnym: pomoc psychologiczno – pedagogiczna indywidualna i rodzinna (konsultacje, poradnictwo, interwencje, wsparcie), konsultacje psychiatryczne oraz akcję edukacyjną z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego (10 października).

Projekt współfinansuje: