Zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży w wieku 15 – 19 lat

Jeśli czujesz się:

  • Smutna/y
  • Niepewnie w swoim otoczeniu
  • Nierozumiana/y
  • Samotna/y
  • Zagubiona/y

Chcesz:

  • Wzmocnić samoocenę
  • Lepiej poznać i zrozumieć samego siebie
  • Rozwijać siebie i swoje relacje z innymi
  • Porozmawiać o tym, co dla Ciebie trudne i ważne
  • Poznać nowych ludzi i spędzić z nimi ciekawie i twórczo czas

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia socjoterapeutyczne:

spotkania w grupie rówieśników w oparciu o aktywne formy pracy z grupą: zajęcia tematyczne, odkrywające wrażliwość, uczące wyrażania siebie, pogłębiające samoświadomość, gry i zabawy psychoedukacyjne, mini–warsztaty, scenki, dyskusje, zajęcia rozwijające twórcze myślenie, antystresowe, asertywności.

Prowadzące:

Dominika Drużka – psycholog, psychoterapeutka, trenerka,

Małgorzata Różycka – psycholog, psychoterapeutka

Zajęcia są bezpłatne.