Podziękowania

Bardzo dziękujemy za 30 lat współpracy wszystkim urzędom, donatorom, osobom dobrej woli, którzy  poprzez swoje zaangażowanie, działanie, wkład rzeczowy, czasowy i finansowy przyczynili się do rozwoju działalności

Towarzystwa Pomocy Młodzieży

„Bo ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki NIM.”  (Czesław Niemen)