Dziękujemy!

 

Bardzo dziękujemy za 25 lat współpracy wszystkim urzędom, donatorom, osobom dobrej woli, którzy  poprzez swoje zaangażowanie, działanie, wkład rzeczowy, czasowy i finansowy przyczynili się do rozwoju działalności


Towarzystwa Pomocy Młodzieży


Bo ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki NIM.”  (Czesław Niemen)
Top