Ładowanie Wydarzenia

UWAGA!

Zapisy i nabór do grupy zakończone!

Do udziału w grupie zapraszamy młodych ludzi doświadczających trudności w dobrym postrzeganiu siebie, mających kłopoty z pozytywnym myśleniem o świecie i przeżywających napięcie w relacjach z innymi.

W trakcie spotkań będziemy zajmować się  następującym tematami:

  • poznawanie zasad i sposobów komunikacji bez przemocy
  • radzenie sobie ze stresem
  • budowanie poczucia własnej wartości i sprawczości
  • realistyczne wyznaczanie celów i działań
  • korzystanie z własnych zasobów i mocnych stron
  • asertywne radzenie sobie w relacjach z innymi
  • nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z rówieśnikami

Kiedy?

Spotkania będą odbywały się od listopada 2022 r. do końca kwietnia 2023 r., w czwartki, w godzinach 18.00-20.00. W ramach grupy przewidziany jest również dodatkowy warsztat (sobota lub niedziela).

Gdzie?

Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul. Nowolipki 2, Warszawa.

Prowadzące:

Dominika Drużka, Anna Szpotowicz (psychoterapeutki)

Zapisy i informacje:

Bezpośrednio u prowadzących, pod numerami telefonów: Dominika Drużka, tel. 500 235 784 i Anna Szpotowicz, tel. 501 534 343.

Oferta nieodpłatna skierowana do mieszkańców Warszawy, współfinansowana ze środków  Miasta Stołecznego Warszawy w ramach projektu „Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doznającym różnych form przemocy”