Historia TPM

 

HISTORIA Towarzystwa Pomocy Młodzieży

Działamy już 30 lat!

Towarzystwo Pomocy Młodzieży (TPM) zostało zarejestrowane w maju 1989 roku i powstało we współpracy z prof. Marią Łopatkową z Komitetu Ochrony Praw Dziecka.
Ideą TPM-u było stworzenie takiego miejsca, do którego młody człowiek mógłby się udać i poczuć, że nie jest sam ze swoimi problemami, może o nich porozmawiać, dostać wsparcie w kryzysie i trudnej sytuacji życiowej (spotkania indywidualne ze specjalistami, telefon zaufania), w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze wśród rówieśników spędzić twórczo czas (zajęcia i klub socjoterapeutyczny), przekonać się, że inni mają podobne problemy i można je wspólnie rozwiązywać (grupy, warsztaty).
Przyświecał nam cel, żeby dzięki naszym działaniom zgłaszający się młodzi ludzie odzyskiwali wiarę w sens życia, stawiali sobie nowe i konstruktywne cele, uczyli się, jak radzić sobie z pojawiającymi się w ich życiu problemami, poznawali swoje prawa i umieli ich bronić, wzmacniali swoje poczucie wartości bez względu na płeć, wyznanie, status społeczny, niepełnosprawność czy orientację seksualną. Chcieliśmy im dać szansę na godne życie i znalezienie swojego miejsca w społeczeństwie.
W ciągu 25 lat realizowaliśmy różne programy i akcje na rzecz młodzieży oraz jej rodziców, młodych dorosłych i dorosłych zgodnie z pojawiającymi się ich potrzebami i problemami. Stopniowo nasze działania podlegały większej profesjonalizacji. Rozwijaliśmy naszą ofertę programową, zakres i różnorodność naszych działań oraz docieraliśmy do coraz większej grupy odbiorców.
Oczywiście zawdzięczamy to także naszym wspaniałym grantodawcom. darczyńcom i innym ludziom dobrej woli, którzy przez te lata przyczynili się do rozwoju TPM.

Wybrane większe programy realizowane w TPM

W latach 1992 – 1995 TPM realizował następujące programy i mniejsze projekty przeznaczone dla młodzieży współdziałającej ze stowarzyszeniem: wieloedycyjne programy interwencji kryzysowej i pomocy psychologicznej „Młodzi – Młodym”, „Alternatywne Środowisko Młodzieży TPM”, „Centralne Biuro Interwencji”;programy edukacji ekologicznej – „Eko 1” – „Eko 3”;    program szkolenia Liderów grup Dorosłych Dzieci Alkoholików – „Nie jesteś sam”;    program profilaktyki nadużyć seksualnych;         programy profilaktyki HIV/AIDS i edukacji seksualnej – „Edukator 1″ i Edukator 2”. Program „Razem”, który umożliwiał realizację jednej z ważniejszych form TPM- organizację Ogólnopolskich Zlotów Młodzieży TPM;    program dla Liderów przygotowujący do prowadzenia Klubów młodzieżowych „Liderzy 1” i „Liderzy 2”.

Top