Pomoc i wsparcie w kryzysie

Celem programu „Pomoc i wsparcie w kryzysie” – program wsparcia w i po kryzysie psychicznym dla młodzieży i jej rodziców” jest wyjście z kryzysu psychicznego i przeciwdziałanie wypadnięciu z ról społeczno – szkolno – zawodowych oraz powrót do życia społecznego jako pełnoprawnej osoby, nawiązanie bardziej satysfakcjonujących więzi z innymi, dokonywanie zmian w postrzeganiu siebie i swoich możliwości na myślenie w kategoriach: „mogę”, „potrafię”, „chcę”, powrót do pełnienia ról społecznych.

Do programu zapraszamy osoby w wieku 18 – 26 lat (w i po kryzysie psychicznym z problemami psychicznymi typu: zaburzenia depresyjne, w tym z myślami samobójczymi, zaburzenia lękowe, zespół stresu pourazowego (na tle przemocy lub śmierci bliskiej osoby), fobie społeczne, czy różne inne zachowania dezadaptacyjne uniemożliwiające lub ograniczające wypełnianie ról społecznych i szkolno – zawodowych) oraz ich rodziców / bliskich z terenu województwa mazowieckiego.

Oferujemy:

  • Pierwszy kontakt (mailowy, telefoniczny, bezpośredni)
  • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna indywidualna: poradnictwo, interwencje kryzysowe, konsultacje, wsparcie, krótkoterminowa terapia
  • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna rodzinna : poradnictwo, konsultacje, interwencje kryzysowe i wsparcie
  • Konsultacje psychiatryczne
  • Warsztat psychoedukacyjny i wspierający dla młodzieży
  • Grupa psychoedukacyjna z elementami wsparcia dla młodzieży

Program jest współfinansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki i jest realizowany w terminie 1. 06 – 31. 12. 2019

Program współfinansowany ze środków