Pomoc szansą na zmianę

Oferta programowa skierowana jest do mieszkańców Warszawy, szczególnie z rejonów zalecanych przez Urząd miasta stołecznego Warszawy, w wieku 15-26 lat i ich rodzin zagrożonych problemem alkoholowym.

Celem zadania Pomoc szansą na zmianę – program dla młodzieży i rodziców zagrożonych problemem alkoholowym jest poprawa funkcjonowania warszawskiej młodzieży w wieku 15-26 lat i rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, zagrożonych lub dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu, a także przejawiających zachowania ryzykowne związane lub będące następstwem używania alkoholu oraz wzmocnienie zdrowych i konstruktywnych więzi rodzinnych i kompetencji rodzicielskich w wyniku prowadzenia działań psychologiczno-pedagogicznych i poradnictwa rodzinnego.

W ramach programu w latach 2021-2024 prowadzimy w Towarzystwie Pomocy Młodzieży następujące działania psychologiczno – pedagogiczne i poradnictwo rodzinne:

 • pierwszy kontakt w ramach zadania,
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczna indywidualna: porady, konsultacje, wsparcie indywidualne, działania interwencyjne i edukacyjne dla młodzieży i rodziców,
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna rodzinna: konsultacje, wsparcie rodzinne, działania interwencyjne i edukacyjne dla całych rodzin,
 • grupa socjoterapeutyczna z elementami wsparcia dla młodzieży,
 • integracyjne wyjścia socjoterapeutyczne dla młodzieży,
 • porady i konsultacje prawne dla młodzieży i rodziców,
 • warsztaty psychoedukacyjne z elementami wsparcia dla rodziców,
 • superwizja indywidualna i zespołu.

Nasze działania są prowadzone pod superwizją i koordynowane merytorycznie – finansowo, a do współpracy zapraszamy również zaangażowanych i wykwalifikowanych wolontariuszy.

W ramach naszych działań:

 • oferujemy pomoc i wsparcie młodzieży w wychodzeniu z kryzysów psychicznych i rodzinnych,
 • współpracujemy nad poprawą lub zmianą funkcjonowania psychospołecznego i rodzinnego,
 • wspieramy szczególnie młodzież w lepszym radzeniu sobie ze stresem i trudnymi emocjami bez korzystania z alkoholu i środków psychoaktywnych oraz innych destrukcyjnych sposobów,
 • rozwijamy kompetencje rodziców w kwestii problemów okresu dojrzewania i dorastania, kryzysów psychicznych młodzieży oraz zdrowych i satysfakcjonujących relacji rodzinnych,
 • edukujemy i wspieramy, jak lepiej radzić sobie ze zgłaszanymi trudnościami i problemami życiowymi i rodzinnymi, w tym w kwestiach związanych z używaniem alkoholu oraz jego wpływem na rozwój i dobrostan członków rodziny i życie rodzinne,
 • oferujemy pomoc prawną w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów życiowych i rodzinnych.

Projekt współfinansuje miasto stołeczne Warszawa