Program terapeutyczny „Pomoc młodym osobom z niepełnosprawnością” – 2018

plakat-a2_m

Program realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zapraszamy osoby w wieku 18 – 35 lat, które:

  • chcą tworzyć lepsze relacje z ludźmi
  • chcą lepiej radzić sobie w sprawach codziennych
  • potrzebują wsparcia w powrocie do zdrowia emocjonalnego

Harmonogram:

Wszystkie działania w projekcie odbywają się w sposób ciągły od 1.04.2017 do 31.03.2018.

Warunki skorzystania z oferty:

  • posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o grupie inwalidzkiej)
  • norma intelektualna
  • zamieszkanie na terenie woj. mazowieckiego

Oferta projektu

  • Wsparcie grupowe

– grupa rozwoju umiejętności życiowych i społecznych
– grupa wsparcia
– grupa terapeutyczna

  • Warsztaty umiejętności społecznych i aktywizacji zawodowej
  • Pomoc psychologiczna (indywidualna i rodzinna)

Szczegółowe informacje i zapisy: dział KONTAKT

Top