Program realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zapraszamy osoby w wieku 18 – 35 lat, które:

  • chcą tworzyć lepsze relacje z ludźmi
  • chcą lepiej radzić sobie w sprawach codziennych
  • potrzebują wsparcia w powrocie do zdrowia emocjonalnego

Warunki skorzystania z oferty:

  • posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o grupie inwalidzkiej)
  • norma intelektualna
  • zamieszkanie na terenie woj . mazowieckiego

Oferta projektu

Wsparcie grupowe:

  • grupa rozwoju umiejętności życiowych i społecznych
  • grupa wsparcia
  • grupa terapeutyczna

Warsztaty umiejętności społecznych i aktywizacji zawodowej

Pomoc psychologiczna (indywidualna i rodzinna)

Szczegółowe informacje i zapisy: dział KONTAKT