„Pomoc szansą na zmianę” – program dla młodzieży i rodziców zagrożonych problemem alkoholowym

Celem programu realizowanego w okresie od grudnia 2018 roku do 30 listopada 2021 roku jest poprawa funkcjonowania psychospołecznego warszawskiej młodzieży w wieku od 15 r. ż. do 26 r. ż. i rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi zagrożonych lub dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu lub w których występują zachowania ryzykowne związane lub będące następstwem używania alkoholu oraz wzmocnienie zdrowych i konstruktywnych więzi rodzinnych i kompetencji rodzicielskich. Program skierowany jest do mieszkańców m. st. Warszawy, w tym w szczególności z obszarów kumulacji problemów społecznych i zalecanej szczególnej koncentracji działań w poszczególnych dzielnicach.

Ofertę kierujemy do młodzieży, która:
– ma 15 lat – 26 lat i mieszka w Warszawie (szczególnie na obszarze zalecanym przez Urząd m. st. Warszawy)
– znajduje się w trudnej sytuacji życiowej i rodzinnej (zwłaszcza m.in. zagrożenie problemem lub problem alkoholowy w rodzinie, konflikty, zachowania przemocowe w rodzinie)
– przeżywa kryzys emocjonalne lub problemy psychospołeczne
– ma problemy w relacjach z rówieśnikami lub w związkach,
– nie radzi sobie ze stresem i trudnymi uczuciami
– ma trudności z akceptacją siebie, swojego wyglądu, swojej seksualności lub niską samoocenę

Ofertę kierujemy do rodzica /-ów, który (-rzy):
– opiekują się młodzieżą w wieku 15 – 26 lat i mieszkają w Warszawie (szczególnie na obszarze zalecanym przez Urząd m. st. Warszawy)
– niepokoją się problemami lub zachowaniem swojego dojrzewającego lub dorastającego dziecka
 – trudno się im porozumieć z dzieckiem
– nie rozumieją, co się z nim dzieje
– mają trudności opiekuńczo – wychowawcze dotyczące nastolatków
– dodatkowo doświadczają problemów rodzinnych aktualnie lub w przeszłości (głównie problem alkoholowy, konflikty, zachowania agresywne i przemocowe w rodzinie)

W ramach programu w latach 2018 – 2021 proponujemy prowadzenie w Towarzystwie Pomocy Młodzieży następujących działań psychologiczno – pedagogicznych i poradnictwa rodzinnego:
– pierwszy kontakt w ramach zadania,
– pomoc psychologiczno-pedagogiczna indywidualna: porady, konsultacje, wsparcie indywidualne, działania interwencyjne i edukacyjne dla młodzieży i rodziców
– pomoc psychologiczno-pedagogiczna rodzinna: wsparcie rodzinne dla całych rodzin,
– grupa socjoterapeutyczna z elementami wsparcia dla młodzieży w wieku 15 – 19 lat,
– integracyjne wyjścia socjoterapeutyczne dla młodzieży
– porady i konsultacje prawne dla młodzieży i rodziców
– superwizja indywidualna i zespołu
– warsztaty wsparcia kompetencji wychowawczych i rozwiązywania problemów dla rodziców.

W ramach naszych działań:
– oferujemy pomoc i wsparcie w wychodzeniu z kryzysów emocjonalnych (zwłaszcza młodzieży) i rodzinnych,
– pracujemy nad poprawą funkcjonowania psychicznego, społecznego i rodzinnego poszczególnych członków rodziny (zwłaszcza młodzieży),
– wspieramy szczególnie młodzież w radzeniu sobie ze stresem i trudnymi emocjami bez korzystania z alkoholu i środków psychoaktywnych,
– pracujemy nad poprawą relacji i komunikacji w rodzinie, zwł. ograniczaniu konfliktów i zachowań agresywnych,
– edukujemy w kwestii problemów okresu dojrzewania i dorastania oraz wspieramy w pomyślnym jego przejściu zarówno w wymiarze osobistym, jak i rodzinnym,
– rozwijamy kompetencje opiekuńczo – wychowawcze rodziców,
– edukujemy i wspieramy jak lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach rodzinno – życiowych związanych
związanych lub będących następstwem używania alkoholu i wpływu oraz jego skutków na poszczególnych członków i życie rodzinne
– oferujemy pomoc prawną w kwestii rozwiązywania trudności życiowych i rodzinnych.

 

Top