Odpłatne działania na rzecz zdrowia psychicznego

Towarzystwo Pomocy Młodzieży zaprasza do zapoznania się z ofertą odpłatną w naszym Stowarzyszeniu. Z uwagi na ogromne zainteresowanie naszymi działaniami oraz zapotrzebowaniem osób dzwoniących do nas postanowiliśmy uruchomić działalność odpłatną, aby więcej osób mogło skorzystać z naszej pomocy. Nasze działania skierowane są do młodzieży, młodych dorosłych, dorosłych, par i rodzin. W TPM przyjmują wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści.

Działania pomocowe realizowane w ramach odpłatnej działalności statutowej, są zgodne ze statutem Stowarzyszenia, a zyski rozliczane są zgodnie z zarządzeniem o Działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Osoby zainteresowane ofertą w ramach działalności odpłatnej proszone są o zapoznanie się z regulaminem i kontakt:

telefon 508 350 320 lub zapisy@tpm.org.pl

Zapraszamy w godz.10.00 – 15.00.

Towarzystwo Pomocy Młodzieży
ul. Nowolipki 2
00-160 Warszawa