Celem zadania jest przerwanie koła przemocy w rodzinie i poprawa funkcjonowania rodzin w obszarze zdrowia psychicznego i pełnionych ról poprzez zwiększenie motywacji i umiejętności w zakresie: rozpoznawania mechanizmów przemocy, sposobów ochrony i przeciwdziałania zachowaniom przemocowym i konsekwencjom doświadczania przemocy, poprzez wzmacnianie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętności życiowych i społecznych. Program obejmuje młodzież w wieku 15 – 25 lat z rodzin dotkniętych przemocą oraz członków tych rodzin.

Kryteria doboru uczestników zadania:
  • wiek: młodzież 15- 25 lat oraz ich rodzice
  • miejsce zamieszkania: Warszawa
  • warunki rodzinne: doświadczenie przemocy (fizycznej/psychicznej/seksualnej) w rodzinie (w przeszłości lub w bieżącym okresie), problem alkoholowy w rodzinie – wiadomości zebrane w wywiadzie telefonicznym lub na konsultacji
W ramach programu proponujemy model łączący pomoc indywidualną, specjalistyczną i grupową dla młodzieży z rodzin dotkniętych przemocą oraz jej rodziców.Formy proponowanej pomocy:
  • pomoc psychologiczno – pedagogiczna
  • konsultacje prawne
  • grupa wsparcia

logo_biale_wspolfinansowanie_m