Ładowanie Wydarzenia

W trakcie spotkań będziemy zajmować się  następującym tematami:

  • nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z innymi ludźmi
  • rozpoznawanie i radzenie sobie z emocjami
  • radzenie sobie ze stresem
  • poznawanie zasad i sposobów komunikacji bez przemocy
  • budowanie poczucia własnej wartości i sprawczości
  • korzystanie z własnych zasobów i mocnych stron

Kiedy?

Spotkania będą odbywały się od czerwca 2024 r. do marca 2025 r., w poniedziałki w godzinach popołudniowych.

Gdzie?

Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul. Nowolipki 2, Warszawa.

Prowadzące psychoterapeutki:

Dominika Drużka, Anna Szpotowicz (psychoterapeutki)

Zapisy i informacje:

Pod numerem telefonu 508 350 320; e-mail: zapisy@tpm.org.pl.

Działania są skierowane do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Udostępnij to wydarzenie