Grupa Wsparcia Terapeutycznego

Program terapeutyczny „Pomoc młodym osobom z niepełnosprawnością”

Grupa przeznaczona dla osób z niepełnosprawnością w wieku 18-34

Jeśli potrzebujesz:

 • zmniejszyć poczucie osamotnienia i izolacji;
 • tworzyć bezpieczne i satysfakcjonujące relacje z ludźmi;
 • zdobyć wiedzę na temat przeżywanych problemów oraz ich konsekwencji dla siebie i bliskich;
 • wzmocnić własne konstruktywne strategie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami;
 • poznać swoje zasoby i ograniczenia;
 • nauczyć się wyrażania swoich emocji , potrzeb, zaznaczania osobistych granic psychologicznych;
 • dzielić się swoimi przeżyciami i przemyśleniami na temat własnych doświadczeń.

Czytaj więcej: Grupa Wsparcia Terapeutycznego


Grupa Rozwoju Osobistego – Program terapeutyczny

Program terapeutyczny „Pomoc młodym osobom z niepełnosprawnością”

Grupa przewidziana dla osób z niepełnosprawnością somatyczną w wieku 18-34

Podczas spotkań grupy:

 • poznasz osoby w podobnej sytuacji życiowej
 • będziemy otwarcie rozmawiać o swoich trudnościach, radościach, obawach, sukcesach, dzielić się doświadczeniami i wiedzą
 • będziemy wspólnie szukać sposobów radzenia sobie z trudnościami, wspierać się, motywować
 • będziesz miał/a okazję rozpoznawać i wyrażać swoje emocje w bezpiecznym otoczeniu
 • wzmocnisz poczucie własnej wartości i zaufanie do siebie
 • będziesz miał/a okazję przyjrzeć się swoim mocnym stronom i temu jak możesz z nich skorzystać
 • dowiesz się jak możesz konstruktywnie radzić sobie z ograniczeniami, które niesie choroba

Będziemy poruszać również takie tematy jak:

 • asertywność
 • efektywna komunikacja
 • sposoby radzenia sobie ze stresem
 • stawianie sobie celów życiowych
 • podejmowanie wyzwań

Czytaj więcej: Grupa Rozwoju Osobistego – Program terapeutyczny

Grupa Rozwoju Umiejetności Społecznych i Życiowych

Program terapeutyczny „Pomoc młodym osobom z niepełnosprawnością”

Grupa przewidziana jest dla osób z niepełnosprawnością ze względu na zaburzenia psychiczne w wieku 18-34

Jeżeli:

 • często odczuwasz samotność
 • nie wiesz jak radzić sobie z trudnymi emocjami, jak: lęk, złość, smutek
 • masz trudności psychiczne
 • trudno Ci podejmować decyzje

Chcesz:

 • poznać nowe osoby?
 • nauczyć się postępować w zgodzie ze sobą nie krzywdząc innych?
 • poznać techniki asertywne i antystresowe przydatne w codziennym życiu?
 • być bardziej zaradnym życiowo?

Czytaj więcej: Grupa Rozwoju Umiejetności Społecznych i Życiowych

                                       

hands