logo

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom dobrej woli, którzy poprzez podarowanie nam 1% swoich dochodów dołożyli swoją cegiełkę do rozwoju naszej działalności, a tym samym pomogli nam pomagać 🙂

Towarzystwo Pomocy Młodzieży

Lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki NIM. (Czesław Niemen)

1procent_m

Dziękujemy za przekazanie 1 % na działania naszego Stowarzyszenia

nr konta IBAN PL 66 2030 0045 1110 0000 0412 6170

Towarzystwo Pomocy Młodzieży
ul. Nowolipki 2, 00-160 Warszawa
Tel. 22 887 88 05; 508 350 320
www.tpm.org.pl
KRS 0000009830