Zapytanie ofertowe Towarzystwa Pomocy Młodzieży dotyczące audytu zewnętrznego projektu „Pomoc Młodym Osobom z Niepełnosprawnością” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.