Każdy człowiek ma prawo do godnego życia

Prawo to jest niezbywalne a reguluje je Karta Praw Człowieka która jasno określa, że każdy człowiek ma prawo do godnego życia. Prawa człowieka są zespołem fundamentalnych, powszechnych praw przysługujących każdemu człowiekowi. Prawa są powszechne, nienaruszalne i niezbywalne.

Oznacza to że:

 • przysługują każdej jednostce ludzkiej z racji jej człowieczeństwa, są niezależne od płci, rasy, wyznania, pochodzenia społecznego czy narodowego
 • żadna władza nie może ich nadać ani odebrać
 • żaden człowiek nie może się ich dobrowolnie wyrzec.

Co więcej (za stroną niebieskalinia.info) zamieszczamy poniżej katalog praw jednostki który opracowała amerykańska organizacja PASA, zajmująca się działaniami na rzecz ochrony praw człowieka.

Każdy ma prawo do:

 • Myślenia – czasami – wyłącznie o sobie,
 • Proszenia o wsparcie psychiczne, gdy tego potrzebuje,
 • Krytycyzmu i wyrażania swojego protestu,
 • Własnych opinii i przekonań,
 • Błędów w dochodzeniu do prawdy,
 • Zwracania się do kogoś o pomoc w rozwiązywaniu własnych problemów,
 • Mówienia: „nie, dziękuję”, „proszę mi wybaczyć, ale nie…”,
 • Niesłuchania rad innych i pójścia własną drogą
 • Samotności nawet, gdy inni potrzebują jego towarzystwa
 • Własnych odczuć nawet, gdy dla innych są one bezsensowne,
 • Zmiany swojego zdania i sposobu postępowania,
 • Negocjowania zmian, gdy nie odpowiadają mu realia.

Nigdy nie musisz:

 • Być w 100% doskonały
 • Iść z tłumem,
 • Cenić destrukcyjnych osób,
 • Prosić o coś ludzi nieżyczliwych,
 • Przepraszać za bycie sobą,
 • Pokazywać wszystkich swoich możliwości.

Projekt współfinansuje miasto stołeczne Warszawa