Rodzaje przemocy: fizyczna, psychiczna…

Przemoc fizyczna

to wszystkie czynności skierowane przeciw ciału ofiary. Takie zachowania (np. klapsy, duszenie, używanie broni) mogą prowadzić do bólu i poważnych obrażeń fizycznych. Każde zachowania przekraczające granice cielesne drugiej osoby bez jej zgody są traktowane jako przemoc fizyczna. Wszelkie poszturchiwania, szarpania, kopanie, dawanie klapsów czy popychanie są czynami karalnymi.

Przemoc fizyczna może być zarówno czynna, jak i bierna. Pierwsza z nich to np.: bicie, klapsy, kopanie, popychanie, policzkowanie, szarpanie za włosy, drapanie, plucie, rzucanie przedmiotami, wykręcanie rąk, krępowanie (np. wiązanie), duszenie, oparzenia (w tym przypalanie papierosem), zadawanie ran, aż po usiłowanie lub dokonanie zabójstwa.

Do biernej postaci przemocy fizycznej (zaliczanej niekiedy do przejawów przemocy psychicznej) można zaś zaliczyć takie zachowania, jak: zakazywanie lub uniemożliwianie załatwiania potrzeb fizjologicznych (np. ograniczenie snu czy głodzenie), ale też zakazy mówienia lub chodzenia. I tak jak przemoc fizyczna jest często widoczna tak ta psychiczna już niekoniecznie.

Przemoc psychiczna

jest wtedy jeśli ktoś kogoś obraża, wyzywa, poniża, nie pozwala na kontakt z bliskimi, kontroluje czyjeś działania, stale krytykuje. I mimo że to słychać to ta forma przemocy jest również bardzo subtelna. Często jej nawet nie zauważamy. Bo albo przyzwyczailiśmy się do tego, że ktoś mówi do nas w określony sposób albo reagujemy obojętnością  na te komunikaty, które nas ranią, wytrącają z równowagi, poniżają, krzywdzą, ale też mają na celu podporządkowanie nas tak byśmy byli pod kontrolą.

Kontrola to też zachowanie które można określić jako przemoc. Ciągłe dopytywanie się, gdzie wychodzisz, o której będziesz, dlaczego tak późno, z kim spędzisz czas, a dlaczego z nim?  To próba wpływu, i nacisku. Wszelkie zachowania zmierzające do zmiany naszych decyzji, które nie są drugiej osobie na rękę również można określić przemocą. Co więcej takie zachowania jak: sprawdzanie czyjejś skrzynki mejlowej, przetrząsanie komórki i profili w internecie – to również przemoc psychiczna, bo sprawca nie robi tego bez powodu ale chce zachować władzę.

Takie zachowania z góry ustawiają relację w poczuciu zależności. Przemocą psychiczną jest również okazywanie niechęci, pogardy, wyśmiewanie się i nieustanne żartowanie sobie z drugiej osoby. Wszelkie zachowania w których następuje odrzucenie, czy też świadome izolowanie się od kogoś, kto nas potrzebuje jest zaniedbaniem emocjonalnym, a więc przemocą psychiczną.

Projekt współfinansuje miasto stołeczne Warszawa