Wpis testowy do audio 2

2022-10-23T20:39:49+02:00

Czym jest przemoc w rodzinie? Dlaczego ostatnio dużo się o niej mówi? Przemoc w rodzinie to, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny. Dotyczy to najbliższych: małżonków, konkubentów, partnerów, rodzeństwa, powinowatych oraz innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących. Narażanie osób bliskich na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszając ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodując szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne jest przemocą w rodzinie. Przemoc może być: fizyczna, psychiczna, ekonomiczna, seksualna. [...]