Ładowanie Wydarzenia

Do udziału w grupie zapraszamy młodych ludzi doświadczających trudności w dobrym postrzeganiu siebie, mających kłopoty z pozytywnym myśleniem o świecie i przeżywających napięcie w relacjach z innymi.

W trakcie spotkań będziemy zajmować się  następującym tematami:

  • poznawanie zasad i sposobów komunikacji bez przemocy
  • radzenie sobie ze stresem
  • budowanie poczucia własnej wartości i sprawczości
  • rozpoznawanie i oddzielanie własnych potrzeb i emocji od potrzeb i emocji innych ludzi
  • realistyczne wyznaczanie celów i działań
  • korzystanie z własnych zasobów i mocnych stron
  • asertywne radzenie sobie w relacjach z innymi
  • nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z rówieśnikami

Kiedy?

Spotkania będą odbywały się w trybie online od marca 2021 r. do wakacji 2021 r.,  w poniedziałki,  w godzinach 19.00-21.00. Zamiana na tryb stacjonarny będzie możliwa w zależności od polepszenia się sytuacji epidemicznej w kraju.

Gdzie?

Towarzystwo Pomocy Młodzieży, w trybie online (zoom)

Prowadzące:

Dominika Drużka, Anna Szpotowicz (psychoterapeutki)

Zapisy i informacje:

U prowadzących, pod numerami telefonów: 500 235 784 i 501 534 343 lub drogą mailową: zapisy@tpm.org.pl.

Oferta nieodpłatna współfinansowana ze środków Miasta Stołecznego Warszawy w ramach projektu „Razem bez przemocy”